Pokud Vás naše nabídka
zaujala, kontaktujte nás.

Napište nám na
hpc@sprinx.cz
nebo volejte
251 014 211

Kontaktní formulář

Pokračujeme s Centrem výzkumu Řež

01. 10. 2016
Minulý rok otevřela divize Sprinx HPC spolupráci s Centrem výzkumu Řež a to na poli dodání kompilátoru Intel Parallel Studio XE Cluster Edition, které dopadlo úspěšně. V tomto roce se divizi podařilo zrealizovat i následné prodloužení maintenance k tomuto kompilátoru a tím dochází k zachování i prohloubení stávající úspěšné spolupráce.

Kompilátor Intel Parallel Studio napomáhá výzkumným pracovníkům CV Řež k efektivní analýze velkého množství dat, které je generováno v rámci výzkumu nad provozovaný reaktory LVR-15 a LR-0. Cílem projektu je vývoj nových neutronových aparatur.

Více informací lze nalézt zde.